konferens, Konferenser

IMH information

Tips om tre webinarier från Socialstyrelsen/NKA om späda och små barns förväntade kognitiva och socio-emotionella utveckling/avvikande psykisk utveckling samt behandling för psykiska svårigheter hos späda och små barn. Länk till webinarier: Webinarie 1/Catarina Furmark: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/forvantad-socio-emotionell-och-kognitiv-utveckling-for-barn-0-2-ar/ Webinarie 2/Pia Risholm Mothander: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/psykisk-ohalsa-hos-spada-och-sma-barn-risker-och-kannetecken/ Webinarie 3/Kerstin Neander: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/interventioner-for-spada-barn/

Blogg, konferens, Konferenser

Värna våra yngsta!

Välkommen till en kunskapskonferens arrangerad av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga): Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd. Det kan vara på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka… Read More Värna våra yngsta!

Blogg, konferens

IAC2017 – highlights

På den internationella anknytningskonferensen IAC2017 i London hördes intressanta forskningspresentationer och högaktuella föreläsningar – tex Carlos Shuengel och Marinus van Ijzendoorn om kniviga frågor att lösa inom anknytningsforskningen.     Skandinaviska kollegor var också representerade:       Se några smakbitar här: IAC 2017 Highlights   Se ett exempel från en av konferensens Key note… Read More IAC2017 – highlights