Blogg

Parent-Infant Interaction Assessment

För att få en överblick över samspelsbedömningsmetoder finns några böcker och artiklar som är hjälpsamman. Tex. artikeln “Observational tools” av Lotzin: Lotzin_2015_Observational Tools Antoine Guedeney och Elisabeth Gallay har skrivit ett kapitel i boken Joint Care of Parents and Infants in Perinatal Psychiatry  som handlar om samspelsbedömningar – alla metoder finns inte med men många… Read More Parent-Infant Interaction Assessment

forskning

Mette Vaever @ NFSU

Mette diskuterade sitt CIMHP projekt på NFSU – ett av instrumenten är ADBB, Alarm Distress Baby Scale, och ett annat som används är CIB, Feldmans metod att bedöma samspel http://gondabrain.ls.biu.ac.il/Ruth-Feldman/?page_id=346 Publikationer om CIB: CIB Publications 1. Feldman, R. (1998). Coding interactive behavior manual. Unpublished Manual; Bar-Ilan University, Israel. 2. Apter-Levy, Y., Feldman, M., Vakart, A.,… Read More Mette Vaever @ NFSU

Blogg, konferens, Konferenser

Värna våra yngsta!

Välkommen till en kunskapskonferens arrangerad av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga): Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd. Det kan vara på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka… Read More Värna våra yngsta!