tips

WAIMH position paper on Infant Rights

Läs WAIMH:s (Världsorganisationen för spädbarns psykiska hälsa:s) viktiga positionspapper där man diskuterar viktiga hållpunkter för att främja stödet till späda och små barn och deras familjer. Ladda ned dokumentet som en pdf:fil här. PositionPaperRightsInfants_-May_13_2016_1-2_Perspectives_IMH_corr