Catarina

Jag är legitimerad psykolog och mina intresseområden är utvecklingspsykologi, tidigt föräldra-barn samspel och anknytningsteori. Jag har studerat och arbetar med olika bedömningsmetoder som PC-ERA (Parent-Child Early Relational Assessment), WMCI (Working Model of the Child Interview) och ADBB (Alarm Stress Baby Scale). Jag är certifierad kodare för forskning i dessa metoder. Jag har även studerat SSP (Strange Situation Procedure).

Jag är doktorand vid neuropediatriska enheten vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet där jag arbetar i projektet Small Step, ett tidigt interventionsprogram för små barn som riskerar få diagnos Cerebral Pares.  http://ki.se/kbh/utveckling-och-behandling

Mamma till tre fantastiska ungar.

Älskar mitt jobb, mina barn och långa, sköna, ofyllda lediga dagar.

*******************************************************

Clinical Child Psychologist & PhD student at Karolinska Institutet in a project focusing on early intervention for small children at risk for Cerebral Palsy. http://ki.se/kbh/utveckling-och-behandling

Mother of three.

Member of NAIMH, Nordic Assoc. of Infant Mental Health, WAIMH, World Association for Infant Mental Health, NAN, Nordic Attachment Network and SEAS, Society fo Emotion and Attachment studies.

Love my work and my kids – adore empty days and big skies.

2 thoughts on “Catarina

 1. Hej Catarina
  Tack för en högst intressant och fin understreckare i Sv D 3 aug! Jag har varit professor i psykiatri, särskilt socialpsykiatri, vid KI, men är nu knuten till en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin. Mitt aktuella intresse är sambandet mellan barndomsupplevelser och personlighet i vuxen ålder och jag håller på med att bearbeta uppgifter från Kvinnoundersökningens i Göteborg databas om detta. Det är förstås svårt eller omöjligt att dra kausala slutsatser ur sådana samband då det mesta kan förklaras av genetik, slumpen, mätfel och non-shared miljö, men jag vill gärna tro att det i viss mån kan vara möjligt. Det skulle vara roligt att någon gång diskutera med dig de fynd jag kommer att göra.
  Med vänlig hälsning!
  Tore

  1. Hej Tore!
   Min hemsida har länge varit vilande, men nu tar jag nya tag. Och då hittade jag din kommentar! Tack för det, jag tyckte det var viktigt och hedrande att bli ombedd att försöka sammanfatta vad Jesper Juul betytt för mig. Tar gärna del av dina fynd! Maila gärna på catarina.furmark at ki.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *