Catarina

Jag är legitimerad psykolog och mina intresseområden är utvecklingspsykologi, tidigt föräldra-barn samspel och anknytningsteori. Jag har studerat och arbetar med olika bedömningsmetoder som PC-ERA (Parent-Child Early Relational Assessment), WMCI (Working Model of the Child Interview) och ADBB (Alarm Stress Baby Scale). Jag är certifierad kodare för forskning i dessa metoder. Jag har även studerat SSP (Strange Situation Procedure).

Jag är doktorand vid neuropediatriska enheten vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet där jag arbetar i projektet Small Step, ett tidigt interventionsprogram för små barn som riskerar få diagnos Cerebral Pares.  http://ki.se/kbh/utveckling-och-behandling

Mamma till tre fantastiska ungar.

Älskar mitt jobb, mina barn och långa, sköna, ofyllda lediga dagar.

*******************************************************

Clinical Child Psychologist & PhD student at Karolinska Institutet in a project focusing on early intervention for small children at risk for Cerebral Palsy. http://ki.se/kbh/utveckling-och-behandling

Mother of three.

Member of NAIMH, Nordic Assoc. of Infant Mental Health, WAIMH, World Association for Infant Mental Health, NAN, Nordic Attachment Network and SEAS, Society fo Emotion and Attachment studies.

Love my work and my kids – adore empty days and big skies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *