Blogg

Hösten 2020 kommer ytterligare en avancerad delkurs i utbildningen för specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa

För andra gången ges vid Stockholms universitet, psykologiska institutionen, en avancerad basutbildning för professionella som vill bli specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa (0-5.11 år). Utbildningen är tvärfacklig och är uppbyggd i tre delkurser, där kurs ett på avancerad nivå ger en grund för att gå vidare med kurs två och tre, där ytterligare… Read More Hösten 2020 kommer ytterligare en avancerad delkurs i utbildningen för specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa

Blogg

Kartläggning av späd och småbarnsverksamheter och team i Sverige

Kartläggning över tillgången till samspelsbehandling för späd och småbarnsfamiljer i Sverige; en rapport om var i Sverige det finns späd- och småbarnsverksamheter/team. Rapporten presenterades på konferensen Värna Våra Yngsta i Stockholm 16 oktober 2018. Den fulla rapporten finns på NKA:s webbsida http://anhoriga.se/samspelsbehandling

Blogg

Mary Dozier har besökt Skandinavien

  2018 var Mary Dozier, på besök i Sverige i samband med Socialstyrelsen, NKA och FHM:s konferens och 2019 var hon på NFSU:s konferens i Norge.  Mary har utvecklat den anknytningsbaserade metoden ABC, Attachment & Biobehavioral Catch-up; hembesök till utsatta familjer. Den evidensbaserade interventionen Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) riktar sig till barn som upplevt… Read More Mary Dozier har besökt Skandinavien

konferens, Konferenser

IMH information

Tips om tre webinarier från Socialstyrelsen/NKA om späda och små barns förväntade kognitiva och socio-emotionella utveckling/avvikande psykisk utveckling samt behandling för psykiska svårigheter hos späda och små barn. Länk till webinarier: Webinarie 1/Catarina Furmark: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/forvantad-socio-emotionell-och-kognitiv-utveckling-for-barn-0-2-ar/ Webinarie 2/Pia Risholm Mothander: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/psykisk-ohalsa-hos-spada-och-sma-barn-risker-och-kannetecken/ Webinarie 3/Kerstin Neander: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/interventioner-for-spada-barn/

Blogg, tips

Bok av Joy Osofsky: Treating infants and young children impacted by trauma

Så här skriver Zero to Three, där man också kan beställa boken: Treating Infants and Young Children Impacted by Trauma by Joy D. Osofsky, PhD, Phillip T. Stepka, PsyD, and Lucy S. King “Infants and young children are vulnerable to multiple types of trauma, including neglect and sexual, physical, and emotional abuse. Some believe that… Read More Bok av Joy Osofsky: Treating infants and young children impacted by trauma