Kalendarium

Några viktiga datum för de som är intresserade av späda och små barns psykiska hälsa eller Infant Mental Health är:

2020

19-20 March, Stockholm, Sweden
11th Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention at Karolinska

See conference website here


24th – 27th May 2020, Helsinki, Finland
The 11th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect; Hearing the Voice of Children and Young People

See: nfbo.org

7-11 June 2020, Brisbane, Australia
WAIMH 17th World Congress
Creating stories in Infant Mental Health; research, recovery and regeneration
See: http://waimh2020.org
———
1-2 september – Socialstyrelsen/FHM/NKA/Linnéuniversitetets konferens i Stockholm – Värna våra yngsta

———-

10-11 September 2020 Tampere, Finland
7th Nordic Attachment Network, NAN, Annual Meeting & Conference 
Directly following the NAN Conference, a training on the AMBIANCE-brief observational assessment system will be held in Tampere, 12-13 September 2020, lead by Dr. Sheri Madigan and colleagues. The training is open to all NAN Conference attendees. See the NAN website for more details.

———-

23-25 september Skövde, Sverige
Nationella mödrabarnhälsovårdspsykologernas konferens

Se: https://www.psykologforbundet.se/mbhv-psykologerna/Nationella-konferensen-2018/

———-

 
7-9 October 2020, Salt Lake City, Utah, USA
Zero to Three conference; Be Great!

See: zerotothree.org

———-

 
October 5-8 2020, The University of Iowa, USA
Biennial meeting of the Marcé Society
Innovations in Research, Policy and Clinical Care

See: https://marce2020.com/registration

 

 

 

————————————

 

 

Tidigare konferenser

2018

april

Brazelton träff USA för att hedra T. Berry Brazeltons minne

26-30/5 2018 WAIMH kongress i Rom

World Asscociation for Infant Mental Health

NATURE <> NURTURE

https://www.waimh.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3279

9/10 Träff Späd & småbarnsnätverket inom ramen för NFSU

Malmö – Viktoriagården arrangerar, kontaktperson Eva Tedgård

11-12/10 – NFSU/NAIMH konferens i Malmö
Nordic Affiliation for Infant Mental Health conference

september NAN konferens, Nordic Attachment Network

ATTACHMENT THEORY AT WORK

http://nordicattachmentnetwork.nu/

september MBHV konferens i Borås

http://www.psykologforbundet.se/mbhv-psykologerna/Nationella-konferensen-2017/

16-17/10 Socialstyrelsen/FHM/NKA konferens i Stockholm – SPÄDA BARNS RÄTT TILL HÄLSA OCH UTVECKLING
höst Zero to Three conference i Colorado

 2019

Juni/juli IAC konferens i Vancouver