Kalendarium

Några viktiga datum för de som är intresserade av späda och små barns psykiska hälsa eller Infant Mental Health är:

 april

Brazelton träff USA för att hedra T. Berry Brazeltons minne

 

26-30/5 2018 WAIMH kongress i Rom

World Asscociation for Infant Mental Health
NATURE <> NURTURE

9/10 Träff Späd & småbarnsnätverket inom ramen för NFSU

Malmö – Viktoriagården arrangerar, kontaktperson Eva Tedgård

11-12/10 – NFSU/NAIMH konferens i Malmö
Nordic Affiliation for Infant Mental Health conference

september NAN konferens

Nordic Attachment Network

ATTACHMENT THEORY AT WORK

september MBHV konferens i Borås

16-17/10 Socialstyrelsen/FHM/NKA konferens i Stockholm – SPÄDA BARNS RÄTT TILL HÄLSA OCH UTVECKLING

höst Zero to Three conference i Colorado

 2019

Juni/juli IAC konferens i Vancouver