Forskning/Research

Jag är doktorand vid neuropediatriska enheten vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet där jag arbetar i projektet Small Step, ett tidigt interventionsprogram för små barn som riskerar få diagnos Cerebral Pares.  http://ki.se/kbh/utveckling-och-behandling

Mitt arbete som forskningsassistent vid Stockholms universitet 2013-2015 var i projektet Trygghetscirkeln med Pia Risholm Mothander och Kerstin Neander. Projektet finansierades med medel från Folkhälsomyndigheten (tidigare FHI). Här kan du läsa rapporten från arbetet:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/stod-till-barn-i-familjer-med-missbruksproblem-mm/projekt-for-kunskapsutveckling-2012-2015/provning-av-amerikanskt-foraldraprogram/

******************

I am a doctoral student at Karolinska Institute where I am involved in the project Small Step, an early intervention for infants at risk for cerebral palsy.

************************

I do relational assessments in other research projects such as Clin. Psych. Nina Sanners study of RHS, RElational Health Screen vs P-CERA, Parent Child Early Relational Assessment.

Poster WAIMH 2016_Nina_Sanner_RHS_vs_PCERA