Blogg, tips, utbildning

Introduktionskurs i ADBB – Alarm Distress Baby Scale – 10/11

Nu ges ett tillfälle att gå en introduktionskurs för klinisk användning av ADBB, metoden för att bedöma ihållande socialt tillbakadragande hos späda och små barn 2-24 månader. Introduktionskursen är 10/11 09.00-15.30 och riktar sig till läkare, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, sjukgymnaster mfl. som arbetar med späda och små barn och behöver lära sig känna igen tecken… Read More Introduktionskurs i ADBB – Alarm Distress Baby Scale – 10/11

tips

WAIMH position paper on Infant Rights

Läs WAIMH:s (Världsorganisationen för spädbarns psykiska hälsa:s) viktiga positionspapper där man diskuterar viktiga hållpunkter för att främja stödet till späda och små barn och deras familjer. Ladda ned dokumentet som en pdf:fil här. PositionPaperRightsInfants_-May_13_2016_1-2_Perspectives_IMH_corr