Blogg, Konferenser

Årets konferenser – kalendarium över konferenser inom IMH

24-27 maj 2020, Helsinki, Finland The NFBO (Nordic Association for the Prevention of Child Abuse and Neglect) invites you to the 11th Nordic conference that will be held in Helsinki, Finland, for the first time. The theme of the conference is: Hearing the Voice of Children and Young People. http://www.nfbo.org/nfbo2020/ ———- 7-11 June 2020, Brisbane,… Read More Årets konferenser – kalendarium över konferenser inom IMH

konferens, Konferenser

IMH information

Tips om tre webinarier från Socialstyrelsen/NKA om späda och små barns förväntade kognitiva och socio-emotionella utveckling/avvikande psykisk utveckling samt behandling för psykiska svårigheter hos späda och små barn. Länk till webinarier: Webinarie 1/Catarina Furmark: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/forvantad-socio-emotionell-och-kognitiv-utveckling-for-barn-0-2-ar/ Webinarie 2/Pia Risholm Mothander: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/psykisk-ohalsa-hos-spada-och-sma-barn-risker-och-kannetecken/ Webinarie 3/Kerstin Neander: http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/interventioner-for-spada-barn/

Blogg, konferens, Konferenser

Värna våra yngsta!

Välkommen till en kunskapskonferens arrangerad av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga): Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd. Det kan vara på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka… Read More Värna våra yngsta!