Mitt arbete/My work

Jag har ett stort engagemang för späda/små barn och deras familjers psykiska hälsa. Jag utbildar och föreläser i utvecklingspsykologi, anknytningstori mm samt DC:0-5. Jag handleder bla. på BUP och inom Barnhälsovården/BVC.

Jag ger också konsultation till föräldrar som har bekymmer i relationen till sina små barn framförallt via Skype och telefon, men även besök.

Jag ger föräldrakurser i COS-P, Trygghetscirkeln – anknytningsbaserad träning.

Inom min forskning på samspel mellan föräldrar och barn är jag framförallt intresserad av anknytning. Jag är doktorand vid enheten för Neuropediatrik på Karolinska Institutet.

***********************************************************************

I care deeply about the mental health of infants, small children and their families. My area of research interest is attachment. My affiliation is the Neuropediatric Unit at Karolinska Institutet.

I also teach developmental psychology, attachment theory and DC:0-5. I supervise and consult to workgroups within the Child- and Adolescent Psychiatry and in Well Baby Clinics.

I supervise and give consultations via phone or Skype to parents with “baby worries”.

I give COS-P, Circle of Security attachment training courses to parents.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *