Blogg, tips

Boktips 1 – Tina Payne Brysons & Dan Siegels böcker

The Power of Showing up
Ny bok för föräldrar

Nu har den framgångsrika duon kommit med en ny bok för föräldrar; The Power of Showing Up. Jag har just fått den i posten, så jag har inte hunnit läsa, men så här skriver tex. Good Reads:

Parenting isn’t easy. Showing up is. Your greatest impact begins right where you are. Now the bestselling authors of The Whole-Brain Child and No-Drama Discipline explain what this means over the course of childhood.

“There is parenting magic in this book.”—Michael Thompson, Ph.D., co-author of the New York Times bestselling classic Raising Cain

One of the very best scientific predictors for how any child turns out—in terms of happiness, academic success, leadership skills, and meaningful relationships—is whether at least one adult in their life has consistently shown up for them. In an age of scheduling demands and digital distractions, showing up for your child might sound like a tall order. But as bestselling authors Daniel Siegel and Tina Payne Bryson reassuringly explain, it doesn’t take a lot of time, energy, or money. Instead, showing up means offering a quality of presence. And it’s simple to provide once you understand the four building blocks of a child’s healthy development. Every child needs to feel what Siegel and Bryson call the Four S’s:

Safe: We can’t always insulate a child from injury or avoid doing something that leads to hurt feelings. But when we give a child a sense of safe harbor, she will be able to take the needed risks for growth and change.
Seen: Truly seeing a child means we pay attention to his emotions—both positive and negative—and strive to attune to what’s happening in his mind beneath his behavior.
Soothed: Soothing isn’t about providing a life of ease; it’s about teaching your child how to cope when life gets hard, and showing him that you’ll be there with him along the way. A soothed child knows that he’ll never have to suffer alone.
Secure: When a child knows she can count on you, time and again, to show up—when you reliably provide safety, focus on seeing her, and soothe her in times of need, she will trust in a feeling of secure attachment. And thrive!

Based on the latest brain and attachment research, The Power of Showing Up shares stories, scripts, simple strategies, illustrations, and tips for honoring the Four S’s effectively in all kinds of situations—when our kids are struggling or when they are enjoying success; when we are consoling, disciplining, or arguing with them; and even when we are apologizing for the times we don’t show up for them. Demonstrating that mistakes and missteps are repairable and that it’s never too late to mend broken trust, this book is a powerful guide to cultivating your child’s healthy emotional landscape.”

https://www.goodreads.com/book/show/45993513-the-power-of-showing-up

”No-Drama Discipline” av Dan Siegel och Tina Bryson från 2014 (Bantam Books) är en föräldrahandbok. Den är tänkt att användas av och för föräldrar som vill lära sig leva med och i familjens konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är en bok som ger illustrerande exempel på föräldraskapets utmaningar, både ur författarnas egna liv och ur andra föräldrars, vilket gör att det är lätt att relatera till texten. Boken innehåller konkreta tips och övningar för att hjälpa föräldern få grepp om den föräldrafilosofi som författarna förespråkar – ”Connect and redirect”.

”No-Drama Discipline” är pedagogiskt upplagd och lätt att läsa, skriven på ett lättillgängligt sätt, med ett rakt, enkelt och humoristiskt språk.

Författarna har valt att ge boken titeln “No-Drama Discipline” för att illustrera att man vill återta ordet “discipline” och använda det i ordets rätta bemärkelse; ”att lära, instruera” – inte i betydelsen ge konsekvenser som att straffa, skälla ut eller åthuta. Boken avser ge läsaren ett nytt förhållningssätt för att hantera familjens konflikter – ett nytt sätt att relatera som kan vända negativa situationer till en möjlighet för känslomässig samhörighet och ömsesidigt lärande.  Boken lär ut strategier för hur föräldern på ett lugnt och kärleksfullt sätt når barnet även i en konfliktfylld situation och på så sätt kan lugna barnet tillräckligt för att barnet ska vara mottagligt för det lärande föräldern vill förmedla. Boken visar hur föräldern kan omsätta den kärlek han eller hon känner för sitt barn till kärleksfulla handlingar som barnet förstår och känner – utan att för den skull släppa på viktiga gränsdragningar.

Genom att koppla kunskap från hjärnforskningen om barns neurologiska utveckling till barns och föräldrars reaktioner i vardagen, förklarar författarna på ett begripligt sätt vilket förhållningssätt som fungerar bäst vid känslomässiga utbrott – och visar genom illustrationer vad som inte fungerar. Föräldern får hjälp att identifiera sin egen föräldrafilosofi – vad är viktigt för mig som förälder att lära mitt barn, är det här rätt tillfälle att göra det, och hur kommunicerar jag det till mitt barn så att barnet förstår vad jag vill säga. Boken har fyndiga, tänkvärda formuleringar som ”twenty discipline mistakes even great parents make”, ”name it to tame it” osv.

Som kuriosa; här är länk till en artikel av författarna där de också hänvisar till termen “haj-musik” som ni känner igen från Trygghetscirkeln (“Circle of Security”). https://mom.me/entertainment/15331-no-drama-discipline/

Här finns ett youtube-klipp där författarna förklarar bokens föräldrafilosofi med egna ord: https://www.youtube.com/watch?v=XWGaENBneE8 och här skriver Dan Siegel om boken i Huffington Post: https://www.huffingtonpost.com/daniel-j-siegel-md/no-drama-discipline_b_5646583.html

”No-Drama Discipline” riktar sig framförallt direkt till föräldrar, men jag kan se att boken mycket väl kan användas av professionella som arbetar med föräldrar – till och med som en arbetsbok. Särskilt som författarna tagit fram ett arbetsmaterial, en ”workbook” som kan användas tillsammans med boken. Den är relevant utifrån det aktuella kunskapsläget och har tillräcklig forskningsförankring för att användas som rekommenderad bredvidläsning på tex. kurser för psykologer och socionomer. Det är en bred bok som är för gemene man, för alla föräldrar, men som  även passar för att använda i undervisning, rådgivning och handledning.

Här är ett exempel på en mycket bra presentation av Jessica Larsson där föreläsaren utgår ifrån boken för föräldrar:

https://prezi.com/user/tznoa41sdg6d/

Författarna har släppt en ny bok, som heter “The Yes Brain: How to cultivate courage, curiosity and resilience in your child”. Se författarna beskriva boken här:

https://www.facebook.com/drdansiegel/videos/10154363277567208/

Om författarna:

Dan Siegel

Dan Siegel är läkare, studerade på Harvard och fortsatte vid UCLA inom pediatrik och psykiatri. Han är professor i klinisk psykiatri vid UCLA School of Medicine, institutionen för Kultur, Hjärna och Utveckling. Han är chef för Mindful Awareness Research Center. Han är hedersfellow i APA, America Psychiatric Association, och sitter med som expert i flera olika styrelser och rådgivande organ inom området barns-, ungas och familjers mentala hälsa och utveckling. Han har publicerat en rad olika artiklar, bokkapitel och internationellt spridda böcker för föräldrar och professionella. Han anses ha en mycket god förmåga att göra komplicerade vetenskapliga konstrukt begripliga för de flesta åhörare och läsare och anlitas runtom i världen som föreläsare och utbildare.

http://www.drdansiegel.com/books/no_drama_discipline/

Tina Payne Bryson

Tina Payne Bryson är psykoterapeut vid The Center for Connection i Pasadena, Kalifornien, och delar sin tid mellan att föreläsa och utbilda, både föräldrar och professionella, och att ta emot privata patienter några timmar i veckan. Bryson disputerade på anknytning, barnuppfostran samt interpersonell neurobiologi vid University of Southern California. Hon är en ofta anlitad TV-personlighet och har lett ett webb-baserat program för föräldrar. Även Bryson har en rad åtaganden i olika styrelser och stiftelser, framförallt på olika barn- och ungdomscamper. Framförallt vill Tina Bryson dock framhålla att hon är mamma, och att vara med sin familj; sin man och sina tre söner, är det som gör henne lyckligast.

http://www.tinabryson.com/read-me/

Siegel har skrivit flera böcker, bland annat  “Parenting from the Inside Out” där han bland annat utvecklar begreppen “Downstairs & upstairs brain”:

Tillsammans har författarna också skrivit  “The Whole Brain Child”  som översatts till över tjugo olika språk, dock inte svenska (Random House Delacorte, 2011). Även “The Whole Brain Child” boken har en övningsbok, med konkreta exempel att använda sig av tex. i en föräldragrupp.

Här är en länk till en podcast med Tina Payne Bryson:

Facebook Skin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *