Blogg

Hösten 2020 kommer ytterligare en avancerad delkurs i utbildningen för specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa

För andra gången ges vid Stockholms universitet, psykologiska institutionen, en avancerad basutbildning för professionella som vill bli specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa (0-5.11 år). Utbildningen är tvärfacklig och är uppbyggd i tre delkurser, där kurs ett på avancerad nivå ger en grund för att gå vidare med kurs två och tre, där ytterligare metod- och teorifördjupning ges. Delkurs två planeras till våren 2021, samt delkurs tre under hösten 2021. Mer information och kursdatum kommer.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs och motsvarar 7.5 hp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *