Blogg

Hösten 2020 kommer ytterligare en avancerad delkurs i utbildningen för specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa

För andra gången ges vid Stockholms universitet, psykologiska institutionen, en avancerad basutbildning för professionella som vill bli specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa (0-5.11 år). Utbildningen är tvärfacklig och är uppbyggd i tre delkurser, där kurs ett på avancerad nivå ger en grund för att gå vidare med kurs två och tre, där ytterligare… Read More Hösten 2020 kommer ytterligare en avancerad delkurs i utbildningen för specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa