Blogg

Äntligen en utbildning för specialister inom späd- och småbarns psykiska hälsa

Nu har äntligen för första gången i Stockholm en utbildning för professionella som vill bli specialister inom fältet “Infant Mental Health”, eller späd- och småbarns psykiska hälsa (0-5.11 år) startat. Utbildningen är tvärfacklig, ges vid Stockholms universitet, psykologiska institutionen, och kommer att ges även i höst. Utbildningen är uppbyggd i tre delkurser, där kurs ett på avancerad nivå ger en grund för att gå vidare med kurs två och tre, där ytterligare metod- och teorifördjupning ges. Ytterligare en avancerad delkurs ett ges under hösten 2019, och därefter ges delkurs två under våren 2020, samt delkurs tre under hösten 2020. Varmt välkommen att söka!

Kursen är ackrediterad som specialistkurs och motsvarar 7.5 hp. Läs mer här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *