Blogg

Späd och småbarnsverksamheter och team i Sverige

Nu är kartläggningen över tillgången till samspelsbehandling för späd och småbarnsfamiljer i Sverige klar. Rapporten om var i Sverige det finns späd- och småbarnsverksamheter/team presenteras på konferensen Värna Våra Yngsta i Stockholm 16 oktober. En full rapport finns på NKA:s webbsida http://anhoriga.se/samspelsbehandling

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *