Blogg

Mary Dozier har besökt Skandinavien

 
2018 var Mary Dozier, på besök i Sverige i samband med Socialstyrelsen, NKA och FHM:s konferens och 2019 var hon på NFSU:s konferens i Norge. 

Mary har utvecklat den anknytningsbaserade metoden ABC, Attachment & Biobehavioral Catch-up; hembesök till utsatta familjer.

Den evidensbaserade interventionen Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) riktar sig till barn som upplevt omsorgsbrister i tidig ålder. ABC-interventionen syftar till att främja barnets trygga anknytning till föräldrarna och öka barnets förmåga till reglering av beteende, känslor och fysiologi. De tre delarna i ABC interventionen riktar in sig på områden som identifierats som viktiga genom tidigare grundforskning om anknytning och stress/neurobiologi. Mary Dozier och hennes team har genomfört flera randomiserade studier för undersöka interventionens effekt. ABC-interventionen ger positiv effekt på barnets anknytningsmönster, kortisolproduktion, förmåga att uttrycka känslor och exekutiva funktioner. I en nyligen publicerad rapport från SBU (nr 280, ISBN 978-91-88437-22-8) konstaterar man att ABC minskar risken för att barnet ska utveckla desorganiserad anknytning.

Metoden är med i CEBC registret (California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare) – http://www.cebc4cw.org/program/attachment-and-biobehavioral-catch-up/ och i Homvee registret (The Department of Health and Human Services launched the Home Visiting Evidence of Effectiveness) – https://homvee.acf.hhs.gov/Implementation/3/Attachment-and-Biobehavioral-Catch-Up–ABC–Intervention-Program-Model-Overview/51 samt i Sahmsas register NREPP (Substance Abuse and Mental Health National Registry of Evidence-based Programs and Practices) – https://nrepp.samhsa.gov/ProgramProfile.aspx?id=68

Läs mer om Mary Dozer och hennes forskning här: https://www.psych.udel.edu/people/full-list-searchable/mdozier och om ABC: http://www.abcintervention.org/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *