konferens, Konferenser

IMH information

Tips om tre webinarier från Socialstyrelsen/NKA om späda och små barns förväntade kognitiva och socio-emotionella utveckling/avvikande psykisk utveckling samt behandling för psykiska svårigheter hos späda och små barn.

Länk till webinarier:

Webinarie 1/Catarina Furmark:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/forvantad-socio-emotionell-och-kognitiv-utveckling-for-barn-0-2-ar/

Webinarie 2/Pia Risholm Mothander:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/psykisk-ohalsa-hos-spada-och-sma-barn-risker-och-kannetecken/

Webinarie 3/Kerstin Neander:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/interventioner-for-spada-barn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *