Blogg

Varför ska vi satsa resurser på våra yngstas psykiska välbefinnande?

Det tål att funderas på varför samhället egentligen ska satsa resurser på späda och små barns psykiska hälsa. Kan ens små barn ha psykisk ohälsa? De är ju så små. Inte kan väl ett litet barn vara deprimerat? Faktum är att även små barn kan må psykiskt dåligt. Och om ett litet barn mår psykiskt dåligt är det oftast nära sammankopplat med att deras omsorgsperson – förälder, fosterhemsförälder, adoptivförälder – också mår dåligt. Små barn är beroende av tillräckligt gott känslomässigt bemötande. De är beroende av kontinuerliga relationer och en förutsägbar miljö. Små barn mår inte bra av en alltför tuff miljö – hårda ord, hårda händer, opålitliga eller frånvarande vuxna.

Det finns alltför många livsöden där en individ har hamnat snett, där det kanske hade varit möjligt att göra en stor skillnad med tidiga insatser. Det kanske inte alltid hjälper ändå – men det måste ändå alltid vara värt ett försök.

“Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”

Stig Dagerman

Det finns många gripande levnadsöden. En gripande historia från USA, där man forskat mycket om tidiga negativa livshändelser (“Adverse Childhood Experiences”, Kaiser Permanente studien). Det är den om Mr. Sullivan. Läs artikeln och se filmklippet om honom och hans familj här.

https://www.nytimes.com/2017/10/15/us/childhood-trauma-prison-addiction.html

Nyligen hade Socialstyrelsen, Nationellt Kunskapscenter för Anhöriga och Folkhälsomyndigheten en stor nationell konferens i Stockholm på temat “Värna våra yngsta!”. Presentationerna kommer att läggas ut på NKA:s hemsida så småningom, men här är den presentationen jag höll som hade titeln “Fokus på späda och små barns psykiska hälsa”.

https://prezi.com/view/9mP9ZMzRrKyRTa7A95zN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *