Blogg, konferens, Konferenser

Värna våra yngsta!

Välkommen till en kunskapskonferens arrangerad av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga):

Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd. Det kan vara på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar tillsammans för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer.

På den här konferensen uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen och vi vill visa på behovet av riktat stöd till föräldrar till barn i åldrarna 0 – 1,5 år. Forskning och konkret utvecklingsarbete presenteras och fokus är att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd till deras föräldrar behöver ha hög prioritet.

Datum: 16 oktober – 17 oktober

Tid: 09.30 – 16.00
Plats: Folkets hus (City Conference Centre), Barnhusgatan 12-14
Ort: Stockholm

Under konferensen presenteras aktuell forskning, exempel från verksamheter med stöd till späda barn och deras föräldrar samt särskilda satsningar på späda barns psykiska hälsa i våra nordiska grannländer.

Program

Se program och valbara seminarier här (PDF, 326 kB)

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till alla inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som kommer i kontakt med späda barn och deras föräldrar. Det kan till exempel vara såväl verksamheter som riktar sig till barn som till vuxna (psykiatri, missbruks- och beroendevård med flera).

Anmälan

Anmäl dig till konferensen online här

Sista anmälningsdag 15 september.

Kostnad

Deltagaravgiften är 500 kr exkl. moms, som inkluderar fika och lunch båda dagarna. Avgiften faktureras. Anmälan är bindande men inte personlig.

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och Linnéuniversitetet.

Kontakt

Frågor angående programmet:

Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten, 010-205 29 57

Merike Hansson, Socialstyrelsen, 075-247 31 71

Övriga frågor:

Agnetha Bäckman, 010-205 29 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: