konferens, Konferenser, Nytt

Värna våra yngsta!

Välkommen till en kunskapskonferens arrangerad av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga): Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd. Det kan vara på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka… Read More Värna våra yngsta!