Blogg, konferens

IAC2017 – highlights

På den internationella anknytningskonferensen IAC2017 i London hördes intressanta forskningspresentationer och högaktuella föreläsningar – tex Carlos Shuengel och Marinus van Ijzendoorn om kniviga frågor att lösa inom anknytningsforskningen.

 

 

Skandinaviska kollegor var också representerade:

Eva Tedgård, Viktoriagården

 

Eli Psouni, Lund

 

Hanne Braarud, Bergen Uni och Mette Waever, Köpenhamn
ADBB study Bergen

 

Se några smakbitar här:

IAC 2017 Highlights

 

Se ett exempel från en av konferensens Key note speakers Mary Dozier som berättar om sin intervention ABC – Attachment and Bio-behavioural Catch-up

 

Mary Dozier om ABC-interventionen på bilderna nedan

Mary Dozier: ABC In-moment-comments
Effects of early adversity on cortisol levels
Non-nurturing comments from parents – which ones do you spot having used yourself? Raise your hand. My hands go up for distraction…
ABC
Mary Dozier: “Children push parents away”

Samt en höjdpunkt, mycket roliga talaren Peter Fonagy om epistemisk tillit:

 

 

 

 

Young Peter Fonagy..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *