konferens, Konferenser

IMH information

Hej,

Jag tänkte jag skulle tipsa om några saker som kanske är intressanta för er som jobbar med späda och små barn. Det är framförallt relaterat till späda och små barns psykiska hälsa, eller Infant Mental Health.

Till att börja med om tre webinarier från Socialstyrelsen/NKA om späda och små barns förväntade kognitiva och socio-emotionella utveckling/avvikande psykisk utveckling samt behandling för psykiska svårigheter hos späda och små barn.

Länk till webinarier:

Webinarie 1/Catarina Furmark:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/forvantad-socio-emotionell-och-kognitiv-utveckling-for-barn-0-2-ar/

Webinarie 2/Pia Risholm Mothander:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/psykisk-ohalsa-hos-spada-och-sma-barn-risker-och-kannetecken/

Webinarie 3/Kerstin Neander:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarieserie-om-spada-barn/interventioner-for-spada-barn/


Några andra viktiga datum för de som är intresserade av späda och små barns psykiska hälsa eller Infant Mental Health är

13-14/9 – NFSU/NAIMH (Nordic Affiliation for Infant Mental Health) konferens i Köpenhamn
SPÄD OG SMÅBARN I RISIKO:FOREBYGGELSE, INTERVENTION OG BEHANDLING
OBS! Prekongress i DC:0-5 12/9 (Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood)
http://nfsu.org/konferanse/pamelding-til-nfsu-konferansen-2017/

21-22/9 – NAN (Nordic Attachment Network) konferens i Köpenhamn
ATTACHMENT THEORY AT WORK
http://nordicattachmentnetwork.nu/

27-29/9 – Mödrahälsovård/barnhälsovårdskonferens i Lund – För barnets bästa?
http://www.psykologforbundet.se/mbhv-psykologerna/Nationella-konferensen-2017/

12-13/10 – Nordic Marcé konferens i Stockholm – FOR BETTER PERINATAL HEALTH
http://nordicmarce.org/category/konferanser/

16-17/10 Socialstyrelsen/FHI/NKA konferens i Stockholm
SPÄDA BARNS RÄTT TILL HÄLSA OCH UTVECKLING
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/spadabarnsratttillhalsaochutveckling

18-20/10 + 29/11-1/12 PCERA utbildning i Stockholm
PCERA_STHLM_171018_invitation-1

26-30/5 2018 WAIMH kongress i Rom (World Asscociation for Infant Mental Health)
NATURE <> NURTURE
https://www.waimh.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3279

Med vänlig hälsning
Catarina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *