tips

“Att vara sitt barns snutte”

Att söka förälderns närhet hör till grundläggande mänskliga behov.

– Det är mysigt och ett sätt för barnet att få tröst. Huden är vårt största organ. Att bli klappad och smekt, ligga hud mot hud eller att få pilla på förälderns öra är lugnande. När vi rör vid varandra frigörs ”lugn- och ro-hormonet” oxytocin. Att få trösta sig på det här sättet, med förälderns hjälp, ger barnet stöd att reglera sina känslor, kanske från ledsen till lugn.

Om man som förälder har “fått nog” är det bra att låta övergången ta lite tid, att ta det lugnt och låta barnet vänja sig gradvis.

– I hela barnets liv har det kanske fungerat på ett visst sätt. Och nu ska man som förälder försöka förändra det, för att man själv vill. Man kan anta att barnet inte är lika positivt till förändringen. Det betyder inte att föräldern måste ”ge efter” för barnet. Men föräldern behöver hjälpa barnet, så att det är förberett på att han eller hon snart kommer behöva sluta.

Det är bra att prata om vad som ska ske även med små barn, som inte har kommit så långt i språkutvecklingen.

– Barn förstår språk mycket tidigare än vad man har trott. Även om de inte förstår orden förstår de tonfallet.

Hur tidigt ett barn är redo att sluta beror på barnets personlighet, utvecklingsfas och vilket bemötande barnet får från föräldrarna.

– Beteenden för att trösta sig själv kommer med barnets erfarenheter och mognad. För att kunna reglera sina känslor behöver barnet få sin känsla bekräftad. Då lär sig barnet att ”min känsla är rätt, men jag får tröst och det går över”. Riktigt små barn har få erfarenheter att bygga på, och minnessystemet är inte fullt utvecklat, men i takt med att minnet och språket utvecklas och med hjälp av förälderns bekräftelse lär sig barnet att själv hitta tröst. Ofta går det över snabbare om föräldern kan ge barnet bekräftelse i dess känsla.

Läs hela artikeln i Vi föräldrar här:

http://www.viforaldrar.se/Forsta-aret/Att-vara-sitt-barns-snutte

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *