tips

Syskonbråk

Syskonbråk är oundvikliga. Vi måste förstås ingripa om någon gör illa den andra, men i de flesta fall är barnen mest hjälpta av att vi tar ett steg tillbaka och att de får lösa konflikterna själva – beroende på mognad, ålder och åldersskillnad förstås. Men ibland blir bråken för tuffa och pågår kanske för länge. Hur kan då vi hjälpa barnen? Jo, vi börjar att smida när järnet är kallt. När det är lugnt, och ett bra tillfälle så kan vi träna våra barn – precis som för oss vuxna – i att säga vad de vill ha och inte ha. De behöver hjälp med och träning på att sätta sina egna gränser – igen precis som vi vuxna! I likhet med oss föräldrar behöver de hitta sina egna uttryck, hur de kan visa auktoritet med respekt utan att kränka varandra. De behöver också hjälp med att lära sig att respektera andra, även om den andra är fysiskt svagare. Därför är den viktigaste frågan till både små barn och tonåringar: ”Vad är det du vill?” ”Berätta för mig, berätta för X, hur du tänker.” Barn behöver också några få, men viktiga, grundregler som kan hjälpa dem att undvika konflikter, och som kan hjälpa dem att hantera konflikter. Det känns tryggt att veta vad som gäller. Fundera över vad som är viktigt i just din/er familj. Och tänk på att inte ha för många regler. Precis som.. ja du förstår. Som vi vuxna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *