Nytt

“Mothers on the Edge” – BBC

Journalisten Louis Theroux besöker psykiatriska specialistkliniker i Storbritannien där mödrar med allvarlig psykisk sjukdom får behandling tillsammans med sin baby. https://www.bbc.co.uk/programmes/m00052dk Läs mer om sk. Mother Baby Units i Storbritannien här: https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/treatments-and-wellbeing/mother-and-baby-units-(mbus)

Nytt

Kartläggning av späd och småbarnsverksamheter och team i Sverige

Kartläggning över tillgången till samspelsbehandling för späd och småbarnsfamiljer i Sverige; en rapport om var i Sverige det finns späd- och småbarnsverksamheter/team. Rapporten presenterades på konferensen Värna Våra Yngsta i Stockholm 16 oktober 2018. Den fulla rapporten finns på NKA:s webbsida http://anhoriga.se/samspelsbehandling

Nytt

Mary Dozier har besökt Skandinavien

  2018 var Mary Dozier, på besök i Sverige i samband med Socialstyrelsen, NKA och FHM:s konferens och 2019 var hon på NFSU:s konferens i Norge.  Mary har utvecklat den anknytningsbaserade metoden ABC, Attachment & Biobehavioral Catch-up; hembesök till utsatta familjer. Den evidensbaserade interventionen Attachment & Biobehavioral Catch-up (ABC) riktar sig till barn som upplevt… Read More Mary Dozier har besökt Skandinavien